“SANLY INNOWASIÝALAR”

421
2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçiren “SANLY  INNOWASIÝALAR” atly bäsleşigine  Döwletmämmet Azady  adyndaky  Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplary hem işjeň gatnaşdyrlar. Taslamanyň “Innowasion şäher” ugry boýunça Tleuow Parahat, “Sanly bilim”  ugry boýunça  Durdymuhammedow Abdyresul Rahimowiç bilen Berdyýew Ahmet Muhammetgeldiýewiç gatnaşdyrlar hem-de öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08