1501635
  • Dovletmammet Azadi
    Turkmen National Institute of World Languages
    DATMDDI
    Welcome to our official website!

News

The first Chinese language competition 16/05/2024 The first Chinese language competition
Read more
The  scientific-methodological seminar for teachers of foreign languages was held 08/04/2024 The scientific-methodological seminar for teachers of foreign languages was held
Read more
The Olympiad on French 06/04/2024 The Olympiad on French
Read more
Results of III International Internet Olympiad in English (IIOE - 2024) 18/04/2024 Results of III International Internet Olympiad in English (IIOE - 2024)
Read more
Results of the 1st round of the II Russian Language Olympiad 15/04/2024 Results of the 1st round of the II Russian Language Olympiad
Read more
IIOE - 2024 11/04/2024 IIOE - 2024
Read more

News (RSS)


Gujurly Bilim Merkeziniň okuwçylarynyň Özbegistanda geçirilen Halkara matematika olimpiadasyndan gazanan üstünliklerine bagyşlanyp çäre geçirildi 12/06/2024 Gujurly Bilim Merkeziniň okuwçylarynyň Özbegistanda geçirilen Halkara matematika olimpiadasyndan gazanan üstünliklerine bagyşlanyp çäre geçirildi
Read more

12-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 12/06/2024 12-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Read more

Aşgabatda ylymlar gününe bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi 12/06/2024 Aşgabatda ylymlar gününe bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi
Read more

«Turkish Airlines» ýanyň bilen goş almagyň düzgünleri barada habar berýär 12/06/2024 «Turkish Airlines» ýanyň bilen goş almagyň düzgünleri barada habar berýär
Read more

Hindi kompaniýasynyň 30-dan gowragy Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen tanyşmaga isleg bildirýärler 12/06/2024 Hindi kompaniýasynyň 30-dan gowragy Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen tanyşmaga isleg bildirýärler
Read more

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy 12/06/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy
Read more

Çaga hüwdüleri ululara hem tiz uklamaga kömek edip biler 12/06/2024 Çaga hüwdüleri ululara hem tiz uklamaga kömek edip biler
Read more

Aziýa yklymyndan DÇ ― 2026 üçin göreşi 18 ýygyndy dowam etdirer 12/06/2024 Aziýa yklymyndan DÇ ― 2026 üçin göreşi 18 ýygyndy dowam etdirer
Read more

Türkmen kompaniýasy «Yupekchi» «Food and Beverage West Africa 2024» sergisine gatnaşýar 12/06/2024 Türkmen kompaniýasy «Yupekchi» «Food and Beverage West Africa 2024» sergisine gatnaşýar
Read more

Rahmon: Täjigistan çalt ösýän ýurt diýlip ykrar edildi 12/06/2024 Rahmon: Täjigistan çalt ösýän ýurt diýlip ykrar edildi
Read more

Daşoguzly pileçiler döwlet harmanyna 500,7 tonna çig pile tabşyrdylar 12/06/2024 Daşoguzly pileçiler döwlet harmanyna 500,7 tonna çig pile tabşyrdylar
Read more

12-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 12/06/2024 12-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Read more

Lebapda ýeralma ýygnamak babatda meýilnama 100,9 göterim berjaý edildi 12/06/2024 Lebapda ýeralma ýygnamak babatda meýilnama 100,9 göterim berjaý edildi
Read more

Türkmenistan - Gonkong duşuşygynda hasap açylmady 12/06/2024 Türkmenistan - Gonkong duşuşygynda hasap açylmady
Read more

  Ýabany atlar 200 ýyldan soň Gazagystana dolandy 12/06/2024 Ýabany atlar 200 ýyldan soň Gazagystana dolandy
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Tel. numbers:
+99312 36-84-08