563667
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

‹‹Arkadagyň ýörelgesi – nusgalyk görelde›› 24/11/2023 ‹‹Arkadagyň ýörelgesi – nusgalyk görelde››
Dowamy
Halkara internet olimpiada. 18/11/2023 Halkara internet olimpiada.
Dowamy
BILDIRIŞ! 11/11/2023 BILDIRIŞ!
Dowamy
Essay contest - 2023 18/10/2023 Essay contest - 2023
Dowamy
“Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlary” 07/10/2023 “Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlary”
Dowamy
Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri. 24/04/2023 Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Günüň habarlary | 9-njy dekabr 09/12/2023 Günüň habarlary | 9-njy dekabr
Dowamy

Aşgabatdaky «Göreldeli» merkezi koworking üçin ofis otaglaryny hödürleýär 09/12/2023 Aşgabatdaky «Göreldeli» merkezi koworking üçin ofis otaglaryny hödürleýär
Dowamy

Daşoguzly şalyçylar döwlet tabşyrygyny artygy bilen berjaý etdiler 09/12/2023 Daşoguzly şalyçylar döwlet tabşyrygyny artygy bilen berjaý etdiler
Dowamy

Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler 09/12/2023 Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler
Dowamy

AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi 09/12/2023 AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi
Dowamy

Türkmen awiakompaniýalarynyň Aşgabat — Bangkok uçuşlaryna petekleriň bahasy belli boldy 09/12/2023 Türkmen awiakompaniýalarynyň Aşgabat — Bangkok uçuşlaryna petekleriň bahasy belli boldy
Dowamy

Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar 09/12/2023 Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar
Dowamy

Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär 09/12/2023 Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär
Dowamy

2023-nji ýylyň iň gowy wideooýunlary saýlandy 09/12/2023 2023-nji ýylyň iň gowy wideooýunlary saýlandy
Dowamy

Mikoplazma pnewmoniýasy birnäçe ýurda ýaýrady 09/12/2023 Mikoplazma pnewmoniýasy birnäçe ýurda ýaýrady
Dowamy

«Türkmenhowaýollary» agentligi iki esse ösüş gazandy 09/12/2023 «Türkmenhowaýollary» agentligi iki esse ösüş gazandy
Dowamy

Finlýandiýada mähnet saçakçylar peýda boldy 09/12/2023 Finlýandiýada mähnet saçakçylar peýda boldy
Dowamy

Putin Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny yglan etdi 09/12/2023 Putin Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny yglan etdi
Dowamy

TÝL ― 2023: 18 golly 12-nji tapgyr ikinji orna geçdi 09/12/2023 TÝL ― 2023: 18 golly 12-nji tapgyr ikinji orna geçdi
Dowamy

Türkmenistan BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasyna agzalyga saýlandy 08/12/2023 Türkmenistan BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasyna agzalyga saýlandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08