232096
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri. 24/04/2023 Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri.
Dowamy
Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri. 20/04/2023 Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri.
Dowamy
11/04/2023 "Dil baýlygy - il baýlygy"
Dowamy
«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri. 15/03/2023 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri.
Dowamy
I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана 15/03/2023 I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана
Dowamy

Täzelikler (RSS)


TFF-niň kubogy ― 2023: «Energetik» ahyrky minutlarda geçirilen gol bilen «Şagadamdan» asgyn geldi 07/06/2023 TFF-niň kubogy ― 2023: «Energetik» ahyrky minutlarda geçirilen gol bilen «Şagadamdan» asgyn geldi
Dowamy

TFF-niň kubogy ― 2023: «Ahal» «Altyn asyrdan» öz futbolçysynyň goly bilen utuldy 07/06/2023 TFF-niň kubogy ― 2023: «Ahal» «Altyn asyrdan» öz futbolçysynyň goly bilen utuldy
Dowamy

Hindi tagamlaryny bişirmek boýunça ussatlyk sapagy geçirildi 07/06/2023 Hindi tagamlaryny bişirmek boýunça ussatlyk sapagy geçirildi
Dowamy

TFF-niň kubogy ― 2023: «Merw» «Aşgabady» uly hasap bilen ýeňdi 07/06/2023 TFF-niň kubogy ― 2023: «Merw» «Aşgabady» uly hasap bilen ýeňdi
Dowamy

Italiýada dünýäde iň uly lakga balygy tutuldy 07/06/2023 Italiýada dünýäde iň uly lakga balygy tutuldy
Dowamy

Watan habarlary | 06.06.2023 07/06/2023 Watan habarlary | 06.06.2023
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde önümçilik kuwwatlyklaryny ýola goýmak boýunça iş maslahatyny geçirdi 06/06/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde önümçilik kuwwatlyklaryny ýola goýmak boýunça iş maslahatyny geçirdi
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy 06/06/2023 Türkmen wekiliýeti Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy
Dowamy

Parahatçylygyň ýaş çaparlary: ikinji möwsümiň final oýny 06/06/2023 Parahatçylygyň ýaş çaparlary: ikinji möwsümiň final oýny
Dowamy

Günüň habarlary | 6-njy iýun 06/06/2023 Günüň habarlary | 6-njy iýun
Dowamy

Günüň habarlary | 6-njy iýun 06/06/2023 Günüň habarlary | 6-njy iýun
Dowamy

Türkmen-gruzin işewür toparlarynyň wekilleriniň ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi 06/06/2023 Türkmen-gruzin işewür toparlarynyň wekilleriniň ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi
Dowamy

Raşid Meredow onlaýn görnüşinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy bilen duşuşdy 06/06/2023 Raşid Meredow onlaýn görnüşinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

Türkiýäniň Parlamentiniň täze başlygynyň saýlanjak möhleti belli edildi 06/06/2023 Türkiýäniň Parlamentiniň täze başlygynyň saýlanjak möhleti belli edildi
Dowamy

Biharda köpri ikinji gezek ýykyldy 06/06/2023 Biharda köpri ikinji gezek ýykyldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08