1255586
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri 15/04/2024 Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri
Dowamy
IIOE - 2024 11/04/2024 IIOE - 2024
Dowamy
Zehinleler öňe saýlandy 30/03/2024 Zehinleler öňe saýlandy
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda fransuz dili dersi boýunça I olimpiýadanyň I tapgyryň netijeleri 02/04/2024 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda fransuz dili dersi boýunça I olimpiýadanyň I tapgyryň netijeleri
Dowamy
“Tehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmek” atly hakaton bäsleşigini yglan edýär. 29/03/2024 “Tehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmek” atly hakaton bäsleşigini yglan edýär.
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna nemes dili dersi boýunça olimpiada. 16/03/2024 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna nemes dili dersi boýunça olimpiada.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi 20/04/2024 Serdar Berdimuhamedow Hökümet mejlisini geçirdi
Dowamy

Watan habarlary | 19.04.2024 19/04/2024 Watan habarlary | 19.04.2024
Dowamy

Hokkeý boýunça halkara ýaryş: Najmiýew netijeli oýunçylaryň sanawynda ýene-de birinji orna geçdi 19/04/2024 Hokkeý boýunça halkara ýaryş: Najmiýew netijeli oýunçylaryň sanawynda ýene-de birinji orna geçdi
Dowamy

«NG Kütahya» dükanynda arzanladyş 10-njy maýa çenli uzaldyldy 19/04/2024 «NG Kütahya» dükanynda arzanladyş 10-njy maýa çenli uzaldyldy
Dowamy

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mejlisler zalynda «Agzybir maşgala – jebis jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi 19/04/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mejlisler zalynda «Agzybir maşgala – jebis jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
Dowamy

Hokkeý boýunça halkara ýaryş: bäşinji günüň netijeleri 20/04/2024 Hokkeý boýunça halkara ýaryş: bäşinji günüň netijeleri
Dowamy

Hokkeý boýunça halkara ýaryş: ilkinji gezek ýeňiji goşmaça wagtda kesgitlenildi 19/04/2024 Hokkeý boýunça halkara ýaryş: ilkinji gezek ýeňiji goşmaça wagtda kesgitlenildi
Dowamy

Türkmenistana Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň ýadygärlik nyşany gowşuryldy 19/04/2024 Türkmenistana Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň ýadygärlik nyşany gowşuryldy
Dowamy

«Dostlukly Zähmet» dermanhanasy saglyk we gözellik harytlarynyň köp görnüşlerini hödürleýär 19/04/2024 «Dostlukly Zähmet» dermanhanasy saglyk we gözellik harytlarynyň köp görnüşlerini hödürleýär
Dowamy

Hokkeý boýunça halkara ýaryş: «Galkanyň» finaldaky garşydaşy belli boldy 19/04/2024 Hokkeý boýunça halkara ýaryş: «Galkanyň» finaldaky garşydaşy belli boldy
Dowamy

Türkmenistanda ýyladyşhanlar üçin täze sanitariýa kadalary tassyklandy 19/04/2024 Türkmenistanda ýyladyşhanlar üçin täze sanitariýa kadalary tassyklandy
Dowamy

Ýolagçylaryň taksilerde unudýan geň zatlary sanaldy 19/04/2024 Ýolagçylaryň taksilerde unudýan geň zatlary sanaldy
Dowamy

«Olimpiada-2024»-iň petekleriniň satuwy başlandy 19/04/2024 «Olimpiada-2024»-iň petekleriniň satuwy başlandy
Dowamy

Hindistanda şu gün Parlament saýlawlary başlanýar 19/04/2024 Hindistanda şu gün Parlament saýlawlary başlanýar
Dowamy

19-njy aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 19/04/2024 19-njy aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08