• Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

“Parahatçylygyň dilleri” atly ÝUNESKO kluby 22/07/2022 “Parahatçylygyň dilleri” atly ÝUNESKO kluby
Dowamy
Aşgabat “ Döredijilik şäherleriň” sanawyna girmegiň ýolunda. 07/07/2022 Aşgabat “ Döredijilik şäherleriň” sanawyna girmegiň ýolunda.
Dowamy
Paýtagtymyzyň halkara derejesini beýgeltmäge bagyşlanan çäreler. 06/07/2022 Paýtagtymyzyň halkara derejesini beýgeltmäge bagyşlanan çäreler.
Dowamy
I halkara internet olimpiada 06/05/2022 I halkara internet olimpiada
Dowamy
«AÇYK GAPYLAR» 22/04/2022 «AÇYK GAPYLAR»
Dowamy
HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI 03/03/2022 HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+993 12 36 84 08