• Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy 02/10/2021 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
Dowamy
Bilimler we talyp ýaşlar güni 01/09/2021 Bilimler we talyp ýaşlar güni
Dowamy
Ak şäherim Aşgabat 19/04/2021 Ak şäherim Aşgabat
Dowamy
“SANLY INNOWASIÝALAR” 13/04/2021 “SANLY INNOWASIÝALAR”
Dowamy
“Fransiýada bellenilýän baýramçylyklar we olaryň belleniliş aýratynlyklary, däp-dessurlary” 02/04/2021 “Fransiýada bellenilýän baýramçylyklar we olaryň belleniliş aýratynlyklary, däp-dessurlary”
Dowamy
“Türkmen dili we edebiýaty hepdeligi” 24/03/2021 “Türkmen dili we edebiýaty hepdeligi”
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+993 12 36 84 08