363291
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri. 24/04/2023 Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri.
Dowamy
Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri. 20/04/2023 Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri.
Dowamy
11/04/2023 "Dil baýlygy - il baýlygy"
Dowamy
«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri. 15/03/2023 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri.
Dowamy
I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана 15/03/2023 I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Efiopiýa jahankeşdelere ýurtdan kofe çykarmagy gadagan etdi 26/09/2023 Efiopiýa jahankeşdelere ýurtdan kofe çykarmagy gadagan etdi
Dowamy

Halkara teleýaýlymlaryň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi 26/09/2023 Halkara teleýaýlymlaryň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi
Dowamy

Birža söwdalarynda 16 geleşik hasaba alyndy 26/09/2023 Birža söwdalarynda 16 geleşik hasaba alyndy
Dowamy

Berlinde Olaf Şols bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçiriler 26/09/2023 Berlinde Olaf Şols bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçiriler
Dowamy

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy 25/09/2023 Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Astrahanyň gubernatoryny kabul etdi 25/09/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Astrahanyň gubernatoryny kabul etdi
Dowamy

Aziýa oýunlary: Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi 25/09/2023 Aziýa oýunlary: Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi
Dowamy

Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär 25/09/2023 Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär
Dowamy

Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi 25/09/2023 Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi
Dowamy

Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär 25/09/2023 Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär
Dowamy

Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar 25/09/2023 Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar
Dowamy

Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar 25/09/2023 Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar
Dowamy

18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy 25/09/2023 18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy
Dowamy

Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy 25/09/2023 Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy
Dowamy

Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy 25/09/2023 Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08