• Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

“Bütindünýä hindi dili güni” 10/01/2022 “Bütindünýä hindi dili güni”
Dowamy
“Öňe, öňe, diňe öňe!- biziň beýik şygarymyz” 08/01/2022 “Öňe, öňe, diňe öňe!- biziň beýik şygarymyz”
Dowamy
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 07/12/2021 Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy
Dowamy
Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen bu baýramçylyk çäresi. 04/12/2021 Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen bu baýramçylyk çäresi.
Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy 02/10/2021 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
Dowamy
Bilimler we talyp ýaşlar güni 01/09/2021 Bilimler we talyp ýaşlar güni
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+993 12 36 84 08