363262
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri. 24/04/2023 Rus dilinden I olimpiadanyñ I tapgyrynyñ netijeleri.
Dowamy
Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri. 20/04/2023 Iňlis dili dersi boýunça II halkara internet olimpiadasynyň netijeleri.
Dowamy
11/04/2023 "Dil baýlygy - il baýlygy"
Dowamy
«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri. 15/03/2023 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri.
Dowamy
I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана 15/03/2023 I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Berlinde Olaf Şols bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçiriler 26/09/2023 Berlinde Olaf Şols bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçiriler
Dowamy

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy 25/09/2023 Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Astrahanyň gubernatoryny kabul etdi 25/09/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Astrahanyň gubernatoryny kabul etdi
Dowamy

Aziýa oýunlary: Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi 25/09/2023 Aziýa oýunlary: Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi
Dowamy

Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär 25/09/2023 Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär
Dowamy

Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi 25/09/2023 Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi
Dowamy

Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär 25/09/2023 Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär
Dowamy

Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar 25/09/2023 Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar
Dowamy

Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar 25/09/2023 Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar
Dowamy

18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy 25/09/2023 18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy
Dowamy

Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy 25/09/2023 Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy
Dowamy

Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy 25/09/2023 Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy
Dowamy

Aşgabatda Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy, Arkadagda çagalar seýilgähiniň gurluşygyna girişildi we beýleki habarlar 25/09/2023 Aşgabatda Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy, Arkadagda çagalar seýilgähiniň gurluşygyna girişildi we beýleki habarlar
Dowamy

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna ýeňiş bilen başlady 25/09/2023 Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna ýeňiş bilen başlady
Dowamy

Ýapon alymlary towuk diliniň terjimeçisini döretdiler 25/09/2023 Ýapon alymlary towuk diliniň terjimeçisini döretdiler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08