53652
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri. 15/03/2023 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça I olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri.
Dowamy
I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана 15/03/2023 I тур I олимпиады по русскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Туркменистана
Dowamy
“Dil baýlygy – il baýlygy” 10/03/2023 “Dil baýlygy – il baýlygy”
Dowamy
Türkmenistanyñ umumybilim berýän orta mekdepleriniñ IX-XI synp okuwçylarynyñ arasynda rus dilinden I olimpiada 24/02/2023 Türkmenistanyñ umumybilim berýän orta mekdepleriniñ IX-XI synp okuwçylarynyñ arasynda rus dilinden I olimpiada
Dowamy
II halkara internet olimpiada 27/02/2023 II halkara internet olimpiada
Dowamy

Täzelikler (RSS)


«Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy Daşoguz welaýatyna gezelenç gurady 21/03/2023 «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy Daşoguz welaýatyna gezelenç gurady
Dowamy

21/03/2023 "Ilatly" restorany TSTB-2023 ýubileýi sergisinde çykyş etdi
Dowamy

Aşgabatda syýahatçylyga bagyşlanan halkara forum geçirildi 21/03/2023 Aşgabatda syýahatçylyga bagyşlanan halkara forum geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 21-nji mart 21/03/2023 Günüň habarlary | 21-nji mart
Dowamy

Günüň habarlary | 21-nji mart 21/03/2023 Günüň habarlary | 21-nji mart
Dowamy

Türkmenistanda zenanlar toparlarynyň arasynda futzal ýaryşy geçiriler 21/03/2023 Türkmenistanda zenanlar toparlarynyň arasynda futzal ýaryşy geçiriler
Dowamy

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy BAE-de okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer 21/03/2023 Türkmenistanyň futbol ýygyndysy BAE-de okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň Emiri bilen Halkara ýaşlar sport oýunlaryny geçirmek baradaky teklibini paýlaşdy 20/03/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň Emiri bilen Halkara ýaşlar sport oýunlaryny geçirmek baradaky teklibini paýlaşdy
Dowamy

Mergen Orazow aglabasy «Ahalyň» oýunçylaryndan ybarat milli ýygyndy bilen Malaýziýa gitdi 21/03/2023 Mergen Orazow aglabasy «Ahalyň» oýunçylaryndan ybarat milli ýygyndy bilen Malaýziýa gitdi
Dowamy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aşgabatda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçdi 21/03/2023 Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aşgabatda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçdi
Dowamy

«Acer» kompaniýasy welosiped önümçiligine geçdi 21/03/2023 «Acer» kompaniýasy welosiped önümçiligine geçdi
Dowamy

Dünýäde iň köne kompýuter syçanjygy 178,9 müň dollara satyldy 21/03/2023 Dünýäde iň köne kompýuter syçanjygy 178,9 müň dollara satyldy
Dowamy

Ruslan Mingazow Malaýziýa bilen boljak oýun üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysyna çagyryldy 21/03/2023 Ruslan Mingazow Malaýziýa bilen boljak oýun üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysyna çagyryldy
Dowamy

Maryda futbol tälimçileri üçin gysga möhletli okuw geçiriler 21/03/2023 Maryda futbol tälimçileri üçin gysga möhletli okuw geçiriler
Dowamy

Myrat Ýagşyýew Gyrgyzystanyň «Neftçi» futbol toparyna goşuldy 21/03/2023 Myrat Ýagşyýew Gyrgyzystanyň «Neftçi» futbol toparyna goşuldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08