945091
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Institutymyzyň talyplary Breýn-Ring bäsleşiginde II orna mynasyp boldular 24/02/2024 Institutymyzyň talyplary Breýn-Ring bäsleşiginde II orna mynasyp boldular
Dowamy
“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” 08/02/2024 “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”
Dowamy
X-XI synp okuwçylarynyň arasynda rus dili boýunça II olimpiada 09/02/2024 X-XI synp okuwçylarynyň arasynda rus dili boýunça II olimpiada
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça II olimpiada 31/01/2024 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça II olimpiada
Dowamy
Bildiriş 16/12/2023 Bildiriş
Dowamy
Halkara internet olimpiadasynyň netijeleri. 11/12/2023 Halkara internet olimpiadasynyň netijeleri.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistan 2024-nji ýylda ÝHHG bilen 37 taslamany amala aşyrmagy meýilleşdirýär 24/02/2024 Türkmenistan 2024-nji ýylda ÝHHG bilen 37 taslamany amala aşyrmagy meýilleşdirýär
Dowamy

Prezident ýurduň howdanlarynda suw toplamak işlerine uly üns bermegi tabşyrdy 24/02/2024 Prezident ýurduň howdanlarynda suw toplamak işlerine uly üns bermegi tabşyrdy
Dowamy

Plastik önümleri öndüriji «Algap» lomaý alyjylar üçin amatly aksiýa yglan edýär 24/02/2024 Plastik önümleri öndüriji «Algap» lomaý alyjylar üçin amatly aksiýa yglan edýär
Dowamy

Ahal welaýaty Eýranyň Demirgazyk Horasan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar 24/02/2024 Ahal welaýaty Eýranyň Demirgazyk Horasan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar
Dowamy

Halkara nebit we gaz uniwersiteti talyplaryň arasyndan II Açyk halkara informatika olimpiadasyny geçirýär 24/02/2024 Halkara nebit we gaz uniwersiteti talyplaryň arasyndan II Açyk halkara informatika olimpiadasyny geçirýär
Dowamy

Türkmen milli dünýä dilleri instituty nemes dili boýunça olimpiada geçirer 24/02/2024 Türkmen milli dünýä dilleri instituty nemes dili boýunça olimpiada geçirer
Dowamy

24-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 24/02/2024 24-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Oleg Ýankowskiniň doglan güni bellendi 24/02/2024 Oleg Ýankowskiniň doglan güni bellendi
Dowamy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligiň mejlisler zalynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi 24/02/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentligiň mejlisler zalynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi
Dowamy

 Pişik ýygnak wagty türk syýasatçysynyň egnine mündi 24/02/2024 Pişik ýygnak wagty türk syýasatçysynyň egnine mündi
Dowamy

Türkmenistanda taýýar işewürligi döretmek boýunça hyzmatlar 24/02/2024 Türkmenistanda taýýar işewürligi döretmek boýunça hyzmatlar
Dowamy

«Aşgabat» gipermarketi hurmalaryň köpdürli görnüşlerini hödürleýär 24/02/2024 «Aşgabat» gipermarketi hurmalaryň köpdürli görnüşlerini hödürleýär
Dowamy

Zyýat Hil: hemişe täze görnüşli tortlar size garaşýar 24/02/2024 Zyýat Hil: hemişe täze görnüşli tortlar size garaşýar
Dowamy

Ak Ýol: bu ýerde siziň baýramçylygyňyz gaýtalanmajak öwüşgine beslener 24/02/2024 Ak Ýol: bu ýerde siziň baýramçylygyňyz gaýtalanmajak öwüşgine beslener
Dowamy

«Nova-C» kosmos gämisi Aýa gondy 24/02/2024 «Nova-C» kosmos gämisi Aýa gondy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08