1501362
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

16/05/2024 "Ilkinji gezek hytaý dili boýunça geçirilen bäsleşik"
Dowamy
Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi. 29/04/2024 Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi.
Dowamy
09/04/2024 "Orta mekpdepde koreý diliniň öwretmegiň döwrebap usullary"
Dowamy
Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi 08/04/2024 Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi
Dowamy
Fransuz dilinden geçirilen olimpiada 06/04/2024 Fransuz dilinden geçirilen olimpiada
Dowamy
Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024) 18/04/2024 Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024)
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Gujurly Bilim Merkeziniň okuwçylarynyň Özbegistanda geçirilen Halkara matematika olimpiadasyndan gazanan üstünliklerine bagyşlanyp çäre geçirildi 12/06/2024 Gujurly Bilim Merkeziniň okuwçylarynyň Özbegistanda geçirilen Halkara matematika olimpiadasyndan gazanan üstünliklerine bagyşlanyp çäre geçirildi
Dowamy

12-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 12/06/2024 12-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Aşgabatda ylymlar gününe bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi 12/06/2024 Aşgabatda ylymlar gününe bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy

«Turkish Airlines» ýanyň bilen goş almagyň düzgünleri barada habar berýär 12/06/2024 «Turkish Airlines» ýanyň bilen goş almagyň düzgünleri barada habar berýär
Dowamy

Hindi kompaniýasynyň 30-dan gowragy Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen tanyşmaga isleg bildirýärler 12/06/2024 Hindi kompaniýasynyň 30-dan gowragy Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen tanyşmaga isleg bildirýärler
Dowamy

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy 12/06/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy
Dowamy

Çaga hüwdüleri ululara hem tiz uklamaga kömek edip biler 12/06/2024 Çaga hüwdüleri ululara hem tiz uklamaga kömek edip biler
Dowamy

Aziýa yklymyndan DÇ ― 2026 üçin göreşi 18 ýygyndy dowam etdirer 12/06/2024 Aziýa yklymyndan DÇ ― 2026 üçin göreşi 18 ýygyndy dowam etdirer
Dowamy

Türkmen kompaniýasy «Yupekchi» «Food and Beverage West Africa 2024» sergisine gatnaşýar 12/06/2024 Türkmen kompaniýasy «Yupekchi» «Food and Beverage West Africa 2024» sergisine gatnaşýar
Dowamy

Rahmon: Täjigistan çalt ösýän ýurt diýlip ykrar edildi 12/06/2024 Rahmon: Täjigistan çalt ösýän ýurt diýlip ykrar edildi
Dowamy

Daşoguzly pileçiler döwlet harmanyna 500,7 tonna çig pile tabşyrdylar 12/06/2024 Daşoguzly pileçiler döwlet harmanyna 500,7 tonna çig pile tabşyrdylar
Dowamy

12-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 12/06/2024 12-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Lebapda ýeralma ýygnamak babatda meýilnama 100,9 göterim berjaý edildi 12/06/2024 Lebapda ýeralma ýygnamak babatda meýilnama 100,9 göterim berjaý edildi
Dowamy

Türkmenistan - Gonkong duşuşygynda hasap açylmady 12/06/2024 Türkmenistan - Gonkong duşuşygynda hasap açylmady
Dowamy

 Ýabany atlar 200 ýyldan soň Gazagystana dolandy 12/06/2024 Ýabany atlar 200 ýyldan soň Gazagystana dolandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08