1414843
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi. 29/04/2024 Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi.
Dowamy
09/04/2024 "Orta mekpdepde koreý diliniň öwretmegiň döwrebap usullary"
Dowamy
Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi 08/04/2024 Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi
Dowamy
Fransuz dilinden geçirilen olimpiada 06/04/2024 Fransuz dilinden geçirilen olimpiada
Dowamy
Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024) 18/04/2024 Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024)
Dowamy
Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri 15/04/2024 Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri
Dowamy

Täzelikler (RSS)


«AGG Lighting» dükany lýustralaryň täze modellerini hödürleýär 27/05/2024 «AGG Lighting» dükany lýustralaryň täze modellerini hödürleýär
Dowamy

Gazagystan «Pyragy» adyndaky halkara edebiýat baýragyny döretmegi teklip edýär 27/05/2024 Gazagystan «Pyragy» adyndaky halkara edebiýat baýragyny döretmegi teklip edýär
Dowamy

27-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 27/05/2024 27-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

«Ilatly» restorany Çagalary goramagyň halkara gününe çagyrýar 27/05/2024 «Ilatly» restorany Çagalary goramagyň halkara gününe çagyrýar
Dowamy

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky ýük daşamagyň mukdary 400 müň tonnadan geçdi 27/05/2024 Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky ýük daşamagyň mukdary 400 müň tonnadan geçdi
Dowamy

«KIBERone» we «AMAkids-den» tomusky teklip: islendik okuwda 20% arzanladyş 27/05/2024 «KIBERone» we «AMAkids-den» tomusky teklip: islendik okuwda 20% arzanladyş
Dowamy

Eýranyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärleriň gutarnykly sanawy iýunda yglan ediler 27/05/2024 Eýranyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärleriň gutarnykly sanawy iýunda yglan ediler
Dowamy

Ermenistanyň demirgazygynda 230 adam sil sebäpli göçürildi 27/05/2024 Ermenistanyň demirgazygynda 230 adam sil sebäpli göçürildi
Dowamy

Ganaly bir ýaşly çaga dünýäde iň ýaş suratkeş diýlip yglan edildi 27/05/2024 Ganaly bir ýaşly çaga dünýäde iň ýaş suratkeş diýlip yglan edildi
Dowamy

Meksikada 45 gradus yssydan soňra gar ýagdy 27/05/2024 Meksikada 45 gradus yssydan soňra gar ýagdy
Dowamy

27-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 27/05/2024 27-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä bilim forumyna gatnaşdy 27/05/2024 Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä bilim forumyna gatnaşdy
Dowamy

«Ak şäherim Aşgabat» sergisinde Saras – Mary – Serhetabat awtomobil ýolunyň gurluşygynyň taslamasy teklip edildi 27/05/2024 «Ak şäherim Aşgabat» sergisinde Saras – Mary – Serhetabat awtomobil ýolunyň gurluşygynyň taslamasy teklip edildi
Dowamy

Işewürlik maksatly binalaryň birbada 8-si açylyp ulanmaga berildi 27/05/2024 Işewürlik maksatly binalaryň birbada 8-si açylyp ulanmaga berildi
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady 27/05/2024 Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08