1619783
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

16/05/2024 "Ilkinji gezek hytaý dili boýunça geçirilen bäsleşik"
Dowamy
Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi. 29/04/2024 Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-de okuwçylaryň arasynda rus dili boýunça II olimpiadanyň netijeleri jemlendi.
Dowamy
09/04/2024 "Orta mekpdepde koreý diliniň öwretmegiň döwrebap usullary"
Dowamy
Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi 08/04/2024 Daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň ylmy-usuly seminary geçirildi
Dowamy
Fransuz dilinden geçirilen olimpiada 06/04/2024 Fransuz dilinden geçirilen olimpiada
Dowamy
Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024) 18/04/2024 Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024)
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 13.07.2024 14/07/2024 Watan habarlary | 13.07.2024
Dowamy

 Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi 13/07/2024 Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi
Dowamy

Ussat | Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew 13/07/2024 Ussat | Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew
Dowamy

13-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 13/07/2024 13-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Türkmen türgenleri 6 aýda 122 altyn, 103 kümüş, 136 bürünç, jemi 361 medal gazandylar 13/07/2024 Türkmen türgenleri 6 aýda 122 altyn, 103 kümüş, 136 bürünç, jemi 361 medal gazandylar
Dowamy

Türkmen ýaşlary 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda halkara ders, internet bäsleşiklerinde jemi 737 medal gazandylar 13/07/2024 Türkmen ýaşlary 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda halkara ders, internet bäsleşiklerinde jemi 737 medal gazandylar
Dowamy

«Asuda akym» HJ «Şir Ýag» motor ýaglarynyň giň haryt görnüşlerini hödürleýär 13/07/2024 «Asuda akym» HJ «Şir Ýag» motor ýaglarynyň giň haryt görnüşlerini hödürleýär
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky Karara gol çekdi 13/07/2024 Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky Karara gol çekdi
Dowamy

Prezident Döwlet gullugy akademiýasynyň okuwlaryna kabul etmegiň meýilnamalaryny tassyklady 13/07/2024 Prezident Döwlet gullugy akademiýasynyň okuwlaryna kabul etmegiň meýilnamalaryny tassyklady
Dowamy

Matematika boýunça mekdep ýumşy internet ulanyjylary aljyratdy 13/07/2024 Matematika boýunça mekdep ýumşy internet ulanyjylary aljyratdy
Dowamy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýokary okuw mekdeplerine zehinli, mynasyp ýaşlary kabul etmegi esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitledi 13/07/2024 Prezident Serdar Berdimuhamedow ýokary okuw mekdeplerine zehinli, mynasyp ýaşlary kabul etmegi esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitledi
Dowamy

«Ýüpek ýoly ― 2024»: sekizinji tapgyrda Daňatarowyň topary ýeňiji boldy 13/07/2024 «Ýüpek ýoly ― 2024»: sekizinji tapgyrda Daňatarowyň topary ýeňiji boldy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti 2024-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryny, degişli döwlet toparynyň düzümini tassyklady  13/07/2024 Türkmenistanyň Prezidenti 2024-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryny, degişli döwlet toparynyň düzümini tassyklady
Dowamy

Arkadag şäherinde saglygyny dikeldýän çagalara Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyndan ýörite sowgatlar gowşuryldy 13/07/2024 Arkadag şäherinde saglygyny dikeldýän çagalara Türkmenistanyň Prezidentiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyndan ýörite sowgatlar gowşuryldy
Dowamy

Krokodiller Meksikanyň şäherleriniň köçelerini eýelediler 13/07/2024 Krokodiller Meksikanyň şäherleriniň köçelerini eýelediler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08