I halkara internet olimpiada

Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň dil we beýleki ugurly ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda iňlis dili boýunça I halkara internet olimpiadasy. 

Paýlaş

18/02/2022

«Lingwistika»

Biziň institutymyzyň talyplary «Ykdasyýetiň ýokary mekdebi» Milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+993 12 36 84 08