‹‹Arkadagyň ýörelgesi – nusgalyk görelde››

896
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGINIŇ GURAMAGYNDA ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY WE ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLERINIŇ TALYPLARYNYŇ ARASYNDA GEÇIRILEN ‹‹ARKADAGYŇ ÝÖRELGESI – NUSGALYK GÖRELDE›› ATLY YLMY BÄSLEŞIGINIŇ I TAPGYRYNYŇ
NETIJESI
Ýurdumyzda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda geçirilen ‹‹Arkadagyň ýörelgesi – nusgalyk görelde››  atly ylmy bäsleşigiň I tapgyrynyň ýeňijileriň sanawy:
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň koreý dili hünäriniň  501-nji toparynyň talyby Myradow Şöhrat  “Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň eserlerinde ulanylýan paýhas çeşmeleri” atly işi bilen 1-nji orna mynasyp boldy. Ylmy ýolbaşçysy filogiýa ylymlarynyň kandidaty, uly mugallym G. Myradowa
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň  203-nji toparynyň talyby Nesipgulyýewa Aýna Gahryman Arkadagymyzyň  “Älem içre at gezer” kitabynyň maglumatlary esasynda taýýarlan “Halk magaryfynyň halypalyk mekdebi” atly işi bilen 2- nji orna mynasyp boldy. Ylmy ýolbaşçysy filogiýa ylymlarynyň kandidaty, uly mugallym A. Rozyýewa.
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň pars dili hünäriniň  201-nji toparynyň talyby Ýazdurdyýew Muhammetaly “Göterilen ykbally türkmeniň nesli” atly işi bilen 3-nji orna mynasyp boldy. Ylmy ýolbaşçysy mugallym A. Gurbanowa.

Paýlaş

16/12/2023

Bildiriş

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08