" Garaşsyzlyk guwanjymyz, Bitaraplyk buýsanjymyz, başda täjimiz Arkadag!"

657 Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýyly we
Bitaraplygyň 25 ýyllygy mynasybetli " Garaşsyzlyk guwanjymyz,
Bitaraplyk buýsanjymyz, başda täjimiz Arkadag!"
atly şygar esasynda
çeper döredijilik bilen meşgullanýan talyplaryň arasynda öz döreden goşgularyny
we öwrenýän daşary ýurt dillerinde şygyrlary ýatdan okamak boýunça bäsleşikli
dabara geçirildi. Ýaşlyk telaýaýlymy tarapyndan ýazga geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08