Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen bu baýramçylyk çäresi.

368

M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda  Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk atly aýdym sazly baýramçylyk dabarasyny geçirdi. Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen bu baýramçylyk çäresi iki ýokary okuw mekdebiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly itergi bolup durýar.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08